Prof. Dr. Ahmet ÖZER Derneğimize Ziyaret

                 Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Özer Dernek Merkezinde Başkan Ve Yönetim İle Bir Araya Gelerek Dernek Hakkın Da Bilgi Alışverişinde Bulundu  Bu Sırada Derneği Ziyarete Gelen Degbej Kazo Ve Mehemedı Serhedı Hoş Bir Dengbej Dinletisi Sonunda Prof.Dr. Ahmet Özer Onca Sivil Toplum Örgütlerini Gezdim Dernek Gezdim Böyle Si Bir Dernek Görmedim Diyerek Şöyle Devam Etti İstanbul Gibi Bir Metropol De Buradaki Vanlıları Bu Çatı Altında Toplayarak Birlik Beraberlik Ve Soysal Kültürel Faaliyetleri Hakkıyla Kurumsulaşarak Yapan Özalp-Saray Dernek Yönetimini Ve Dernek Üyelerini Kutluyorum Başarıların Devanı mı Diliyordum  Dedi.

Prof. Dr. Ahmet ÖZER Ahmet Özer 1960 yılında Van’da doğdu. İlk, orta öğrenimini Van’da, lise eğitimini 1977’de Diyarbakır’da bitirdi. 1979 yılında Van Eğitim Enstitüsü’nden mezun oldu. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü birincilikle ve bir sömestri erken bitirdi. Hacettepe Üniversitesi’nde ( H.Ü.) Sosyoloji alanında, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde ( ODTÜ ) ise Bilim ve Siyaset Felsefesi alanında olmak üzere iki ” master “ yaptı. “ GAP’ın Sosyo – Ekonomik, Kültürel ve Politik Boyutları “ adlı doktora tezi ile 1995 yılında H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Sosyoloji doktoru ünvanını aldı. İş hayatına Devlet Planlama Teşkilatı ( DPT )’nın Japon ve Türkiye Firmaları ortaklığınca yürütülen GAP Master Plan Çalışması’nda başlayan Ahmet ÖZER, iki yıl süreyle GAP’ın merkezi Şanlıurfa’da alan araştırmalarında çalıştı. Bu çalışma esnasında bölgenin sorunlarına ilişkin raporlar hazırladı, DPT’ye ve GAP İdaresi Başkanlığı’na sundu.

Uluslar arası bir consorsiyumda danışmanlık ve idari müdürlük, özel sektörde üst düzey yöneticiliği yaptı. 1990 yılından itibaren Merkezi Diyarbakır’da bulunan GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini 7 yıl başarı ile yürüttü. 1993 yılında İsrail’de, 1994 yılında Almanya ve İtalya’da yerel yönetimlerle ilgili inceleme ve araştırmalarda bulundu, ortak projelere katıldı. 1995 yılında Avrupa Topluluğu’nun davetiyle topluluğun üyesi olan Portekiz’de Birliği temsilen konferanslara katıldı. 1996 yılında İstanbul’da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen HABİTAT II Zirvesi’ne Türkiye Delegesi olarak katıldı. Ayrıcı Habitat II çerçevesinde gerçekleştirilen Dünya Yerel Yönetimler Kurultayı’na yerel yönetimleri temsilen delege olarak katıldı ve genel kurulda bir konuşma yaptı. Aynı yılın sonlarına doğru Mersin Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atandı. 1999 yılında aynı üniversitede doçent oldu. 1997 yazında Amerika Birleşik Devletleri’ne ( ABD ) Uluslar arası Konuklar Programı çerçevessinde davet edildi. Başkent Washington başta olmak üzere Amerika’nın sekiz eyaletinde ( New York, Pensilvanya, Menphis, Misisippi, Arkansas, Minesota, Oregon, Texasta ) yerel yönetimler, demokrasi, insan hakları, başkanlık sistemi ve sosyolojik konularda araştırma ve incelemelerde bulundu. Bazı Ulusal ve Uluslar arası sempozyomların organize edilmesinde birinci derecede görev alan A. Özer birçok ulusal ve yerel TV ve Radyoda açık oturum ve söyleşiye katıldı, ulusal ve yerel gazetelerde köşe yazıları, araştırma ve incelemeleri yayınlandı..

Mezun Olduğu Okullar:

1. Van Eğitim Enstitüsü (1980)

2. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü,

Lisans,1985

3. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Sosyoloji), Yüksek Lisans (1988)

4. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Bilim Felsefesi), Yüksek Lisans (1990)

5. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Sosyoloji), Doktora, (1995).

6. Mersin Üniversitesi, Fen Edb. Fak., Sosyoloji Bölümü,Yrd. Doç. (1997)

7. Mersin Üniversitesi, Fen Edb. Fak., Sosyoloji Bölümü, Doç. (1999)

Görev Yaptığı Kurumlar:

1. Yüksel (Türkiye)-Rendel (İngiltere) Konsorsiyumunda İdari Müdür, (1987-1988)

2. DPT Adına Yürüttülen GAP Master Plan Çalışmasında Uzman Sosyolog, Şanlıurfa (1988-1989)

3. GAP Belediyeler Birliği’nde Genel Sekreter (1990-1996)

4. T.C. Başbakanlık DPT. Mahalli İdareler ve Büyükşehir Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Üyesi (1994) Yayın No : DPT :2364-ÖİK : 341

5. Uluslararası ED-NET (Economical Development Net Work, Almanya, İlmenau Bölgesi; İtalya, Matera Belediyesi; İsrail, İsrail Belediyeler Birliği ve Aşkelon Belediyesi; Filistin, Turkalm Belediyesi; Türkiye, GAP Belediyeler Birliği, Diyarbakır ve Van Belediyeleri Ortaklığı) Projesi ‘nde Uzman ve Yönetici (1994-1995)

6. Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ‘nde Öğretim Üyesi. (Yrd.Doç.Dr.) ve Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı (1997-1999)

7. Ada Kentliyim Dergisi (1995, Ankara ) Yazı Kurulu Üyesi (1995-1997) 1. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu (TMMOB, Gaziantep ) Danışma Kurulu Üyesi (1997) ; GAP ve Sanayi Kongresi Danışma Kurulu Üyesi (1999)

8. Mersin Üniversitesi, Fen-Edb. Fak., Sosyoloji Bölümü ‘nde Doç. Dr (1999-2000)

Kitapları :

1. Güneydoğu Anadolu ve GAP Gerçeği. Damar Yayınları, Ankara, 1990.

2. Doğu Anadolu’da Aşiret Düzeni. Boyut Yayınları, Ankara, 1991.

3. Kırsal Kalkınma Süreci ve GAP Bölgesinde Kooperatifçiliğin Boyutları. Dicle Üniversitesi Yayını, 1993.

4. GAP ve Sosyal Değişme. Dicle Üniversitesi GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Diyarbakır, 1994.

5. Kent Yazıları. Karşı Yayınları, Ankara, 1994.

6. Kentler ve Habitat II. Birlik Yayınları, İstanbul, 1996.

7. Güneydoğu ve Modernleşme. İmge Yayınları, Ankara, 1998.

8. Kentleşme ve Yerel Yönetimler. Ürün Yayınları,Ankara, 2000.

9. Osmanlıdan Cumhuriyete, Siyasal Kurum ve Düşüncelerde Süreklilik ve Değişme. Sis Yayınları, Ankara, 2000. Makaleler, bazı kitaplar, bildiriler ve diğer bazı çalışmalar yayın listesinde yer almaktadır.

11. 11 Eylül ABD Türkiye ve Küreselleşme

12. Tanzimattan günümüze Batılılaşma ve Avrupa Birliği

5. Okuttuğu Dersler ve Yürüttüğü Tezler :

Dersler

1. Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri I-II. (Sosyoloji Bölümü 2. Sınıf)

2. Yönetim Sosyolojisi. (Sosyoloji Bölümü III. sınıf)

3. Kent Sosyolojisi. (Sosyoloji Bölümü II. sınıf)

4. Siyaset Sosyolojisi. (Sosyoloji Bölümü III. Sınıf)

5. Kalkınma Sosyolojisi. (Sosyoloji Bölümü III. sınıf)

6. Toplumsal Değişme. (Sosyoloji Bölümü IV. sınıf)

Tezler

7. Mersin’in Kent Kimliği’ne Sosyolojik Açıdan Bakış.

8. Yerel Yönetimler ve Çarpık Kentleşme ilişkisi.

9. Fordizm’in Siyasal ve Toplumsal Etkileri.

Gittiği Dış Ülkeler :

1. Bilimsel çalışmalar, uluslararası toplantılar ve bilgi-görgü geliştirme amaçlı çeşitli sürelerle; İsrail (1993), Almanya (1994), İtalya (1994), Fransa’ya (1994) gitmiştir.

2. Ayrıca 1995 yılında Avrupa Topluluğu ‘nun davetiyle Portekiz ‘de toplanan konferanslara katılmıştır.

3. 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri ‘nin Uluslararası Konuklar Program› çerçevesinde davet edilmesi üzerine Başkent Washington başta olmak üzere ABD ‘nin New York, Pensilvanya, Menphis, Misisippi, Arkansas, Minesota, Oregon, Texas Eyaletlerinde ve bu eyaletlerdeki bazı büyük kentlerde ve üniversitelerde yerel yönetimler, insan hakları, başkanlık sistemi ve sosyolojik konularda inceleme ve araştırmalarda bulunmuştur.

Gerçekleştirilmesinde Görev Aldığı Sempozyumlar (NOT: Aşağıdaki sempozyumların organize edilmesi, gerçekleştirilmesi, bildiri kitaplarının hazırlanması ve yayınlanmasında Dr. Ahmet ÖZER, birinci derecede görev yapmıştır).

1. Belediyelerin Yapısal Sorunları Sempozyumu, GAP Belediyeler Birliği, Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenaur Vakfı Ortak Uluslar arası Sempozyumu ve Ortak Yayını, Diyarbakır, 11 Aralık 1992.

2. Yerel Yönetimler ve GAP Sempozyumu, GAP Belediyeler Birliği ve GAP idaresi Başkanlığı Ortak Sempozyumu ve Ortak Yayını, Mardin – Şanlıurfa, 21-22 Mayıs 1993

3. Yerel Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Sempozyumu, GAP Belediyeler Birliği – Uluslararası Yerel Yönetim Birliği (IULA-EMME) – Van Belediyesi Ortak Sempozyumu ve Yaynlanmış Bildiriler Kitabı, Van, 5-6 Ağustos 1993.

4. Güney Doğu ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Türk Belediyecilik Derneği – Konrad Adenaur Vakfı – GAP Belediyeler Birliği Ortak Sempozyumu ve Ortak Yayını, Diyarbakır, 26-27 Ekim 1994.

Radyo ve Televizyon Konuşmaları

1. Açık Oturum, Sunan ve Yöneten :Canan Tarancı, GAP TV, 25.5.1992, Ankara

Konu: GAP Projesi’nin Kırsal Kalkınmaya Etkileri.

2. Açık Oturum, Yöneten :Avni Demirci, KANAL 6, 11.8.1994, İstanbul

Konu: Küçük ve Ortaboy Büyük işletmeleri ve Toplumsal Kalkınma

3. Siyaset Meydanı, Yapımcı ve Sunucu:Ali Kırca, ATV, 25.12.1994, İstanbul

Konu: Türkiye’nin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları ve Çözümleri.8.4.

4. Siyaset Meydanı, Yapımcı ve Sunucu:Ali Kırca, ATV, 08.12.1995, Diyarbakır

Konu: Güneydoğu ve Seçim.8.5. Açık Oturum. Yöneten: İbrahim Betil , KANAL 8, 22.04.1999, İstanbul

5. Konu: Kalkınma Sürecinde Teşviklerin Rolü ve Güneydoğu.8.6. Siyaset Meydanı, Yapımcı ve Sunucu:Ali Kırca, ATV, 21.05.1999, İstanbul

Konu: Kan Davası.* Ayrıca çok sayıda ulusal ve yerel radyoda konusu ile ilgili programlara katılmıştır.

Yorumlar  • Yazının Tarihi: 21 Kasım 2014
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın

Başkanlarımız

Image Map

Ziyaretçi Sayacı

3654798